Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola Ceduś w Knurowie jest „Karta zgłoszenia dziecka”, obowiązująca przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu oraz „Umowa ” podpisywana z rodzicami (prawnymi opiekunami). Dodatkowo proszę wypełnić ankietę, która pozwoli nam szybciej poznać państwa pociechę.

Umowy można podpisywać w siedzibie naszego przedszkola: Knurów, ul. Rybnicka 37. Prosimy także o dokonanie wpłaty wpisowego na wskazany numer rachunku bankowego.


Ankieta
Umowa
Karta Zgloszenia