7.00 - 8.15

Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność zabawowa. Praca indywidualna. Zabawy ruchowe.

8.15 - 9:00

Zabiegi higieniczne. Śniadanie.

9:00 - 11:15

Sytuacje edukacyjne wielo-tematyczne. Zabawy ruchowe. Zajęcia dodatkowe. Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy samorzutne.

11.15 - 12.00

Przygotowanie do obiadu. Obiad I danie.

12.00 - 13.30

Odpoczynek. Leżakowanie. Popołudniowe zajęcia edukacyjne.

13.30 - 14.00

Zabiegi higieniczne. Obiad II danie.

14.00 - 15.15

Słuchanie bajek, zabawy integracyjne, dydaktyczne, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, kontakty indywidualne. Zabawy na świeżym powietrzu.

15.15 - 15.45

Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.

15.45 - 17.00

Zabawy indywidualne. Przebywanie na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.